Jesteś tutaj: Obowiązki dla firmy / Ocena skutków dla ochrony danych. Na czym polega obowiązek ?

Ocena skutków dla ochrony danych. Na czym polega obowiązek ?

Rozporządzenie o RODO na Administratora danych osobowych nakłada obowiązek wdrożenia procedur, sporządzenia dokumentacji oraz dostosowania technicznych środków do wymogów bezpieczeństwa.

Ocena skutków dla ochrony danych

Artykuł 35

1.Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych
technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym
prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania
dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony
danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania danych wiążących
się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę.

_______________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi

Kiedy Administrator dokonuje oceny skutków przetwarzania danych ?

  • jeżeli tylko wykorzystuje do przetwarzania nowych technologii, czyli komputera i oprogramowania

Na czym polega ocena skutków ?

  • na obiektywnej ocenie jakie skutki dla ochrony danych osobowych przetwarzanie może wywołać

Wnioski: Ocena skutków dla ochrony danych przez Administratora

  • WYMAGANA DLA ADMINISTRATORA STOSUJĄCEGO TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE