RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia

RODO dla firm i podmiotów

Nasza prawno-konsultingowa firma oferuje wdrożenie procedur i dokumentacji wymaganych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanym RODO. Oprócz wdrożenia RODO oferujemy pełnienienie funkcji IOD dla podmiotów i firm. Oferta skierowana jest do firm, które nie wdrożyły RODO, a także do firm, które zechcą zweryfikować i uaktualnić zgodność z Rozporządzeniem. RODO dla firmy to wymóg - nie dowolność. Wdrożenie RODO dotyczy każdej firmy.

Wdrożenie RODO to 3 płaszczyzny, które oferujemy:

 • działania organizacyjne (np. przygotowanie rejestru czynności, analiza ryzyka, ocena skutków)
 • działania prawnicze (np. przygotowanie klazul informacyjnych, zgód, upoważnień, regulaminów)
 • działania techniczne-informatyczne (np. wymogi bezpieczeństwa w sieci, zalecenia do serwerów, zabezpieczenia)

Proponowany przez nas zakres usług obejmuje:

 • przygotowanie indywidualnej Polityki Bezpieczeństwa
 • wdrożenienie wszelkich potrzebnych procedur i dokumentów
 • przygotowanie wytycznych i zaleceń bezpieczeństwa
 • audyt stwierdzający wymóg powołania Inspektora Ochrony Danych
 • usługę przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych
 • omówienie Polityki Bepiczeństwa ze wskazanym pracownikiem administracji
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
 • zapewnienie bieżącego doradztwa po wdrożeniu
 • indywidualną dokumentację prawną

W procesie wdrożenia w firmie, poddamy ocenie zgodności z RODO istniejące rozwiązania techniczne, organizacyjne i dokumentacyjne. Bez zbędnej reorganizacji, dostosujemy Państwa firmę do wymogów rozporządzenia. Zakres zlecenia jest indywidualny i zależy od wymogów Rozporządzenia RODO.

Od czego zacząć z RODO w firmie ?

Poprzez formularz wystąpić o konsultację. Po niej zdalnie - z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego COVID - ustalimy zakres wymaganego RODO w firmie. Po akceptacji przedstawionej oferty, przystąpimy do działań:

 • wprowadzimy odpowiednie mechanizmy mające na celu zabezpieczenie informacji przed ich ujawnieniem lub niepowołanym udostępnieniem,
 • dostosujemy dokumentację w zakresie indywidualnych wymagań,
 • wdrożymy procedury i przeszkolimy pracowników

Obowiązek dostosowania firmy do RODO określa unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Dotyczy ono wszystkich podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Przygotuj się zanim przyjdzie do Twojej firmy kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
Czas pandemii i COVID nie zwalnia z ochrony danych osobowych !! Wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych