Aktualności RODO

Kontrole RODO w firmach. UODO opublikowało plan kontroli pod kątem dostosowania do RODO. Kontrolerzy przyjrzy się bliżej takim podmiotom, jak: Policja, Straż Graniczna i areszty śledcze, sprawdzając zastosowanie przez nie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, kopiowaniem, zmienianiem czy usuwaniem danych. Przywidziano kary za brak wdrożonego RODO !

więcej »
Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożyła pierwszą karę pieniężną na firmę informatyczną.  Kary za brak wdrożonego RODO nie są małe, tu kwota to ponad 900 tys. zł. Zaczynają się kontrole RODO w firmach.
więcej »

Zmiany 4 maja 2019r wprowadzają katalog danych osobowych, które ma prawo żadać pracodawca od kandydata.

więcej »