RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia
Jesteś tutaj: Obowiązki dla firmy i podmiotów / Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kiedy wymagany ?

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kiedy wymagany ?

Rozporządzenie o RODO na Administratora danych osobowych nakłada obowiązek wdrożenia procedur, sporządzenia dokumentacji oraz dostosowania technicznych środków do wymogów bezpieczeństwa.

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

Artykuł 37

1.Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony
danych, zawsze gdy:
a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w
zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na
operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele
wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane
dotyczą, na dużą skalę; lub
c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na
przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o
których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków
skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10.

__________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi

Kiedy administrator jest zobowiązany do powołania IOD ?

  • precyzuje to Rozporządzenie RODO i bezwzględnie nakłada obowiązek powołania IOD

Czy powołanie Inspektora Ochrony Danych zwalnia Administratora z odpowiedzialności ?

  • niestety nie

Wnioski: powołanie IOD przez Administratora

  • BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE W OKREŚLONYCH PRZYPADKACH