RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia
Jesteś tutaj: Obowiązki dla firmy i podmiotów / Nadanie upoważnienia przez Administratora do przetwarzania. Czy jest wymagane ?

Nadanie upoważnienia przez Administratora do przetwarzania. Czy jest wymagane ?

Rozporządzenie o RODO na Administratora danych osobowych nakłada obowiązek wdrożenia procedur, sporządzenia dokumentacji oraz dostosowania technicznych środków do wymogów bezpieczeństwa.

Lista osób upoważnionych. Nadanie uprawnień.

Artykuł 29

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, (...).

___________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi

Czy pracownik może przetwarzać powierzone przez Administratora dane osobowe bez jego zgody ?

  • wymagana jest zgoda pisemna Administratora

Czy ten sam obowiązek dotyczy podmiotu przetwarzającego ?

  • Administrator musi wyrazić zgodę

Wnioski: obowiązek udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora

  • WYMAGANY DLA KAŻDEGO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH