RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia
Jesteś tutaj: Obowiązki dla firmy i podmiotów / Rejestr czynności przetwarzania. Czy każdy podmiot musi je prowadzić ?

Rejestr czynności przetwarzania. Czy każdy podmiot musi je prowadzić ?

Rozporządzenie o RODO na Administratora danych osobowych nakłada obowiązek wdrożenia procedur, sporządzenia dokumentacji oraz dostosowania technicznych środków do wymogów bezpieczeństwa.

Rejestrowanie czynności przetwarzania

Artykuł 30

1.Każdy administrator (...) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
za które odpowiadają. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące
informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz
wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie –
przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
b) cele przetwarzania;
c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych...

3.Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, mają formę pisemną, w tym formę elektroniczną.

4.Administrator lub podmiot przetwarzający (...) udostępniają rejestr na żądanie organu nadzorczego.

____________________________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi

Kto jest zobowiązany prowadzić rejestr czynności przetwarzania ?

  • każdy administrator, czyli każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe (pracowników, klientów) jest zobowiązany do prowadzenia

W jakiej formie ma być prowadzony rejetr czynność ?

  • wymagana jest forma pisemna oraz elektroniczna

Czy podmiot przetwarzający jest zobowiązany prowadzić rejestr ?

  • podmiot przetwarzający ma obowiązek prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora

Wnioski: obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych

  • WYMAGANY DLA KAŻDEGO ADMINISTRATORA
  • WYMAGANY DLA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO