Jesteś tutaj: Obowiązki dla firmy / Podmiot przetwarzający. Kim jest ? Co to jest umowa powierzenia ?

Podmiot przetwarzający. Kim jest ? Co to jest umowa powierzenia ?

Rozporządzenie o RODO na Administratora danych osobowych nakłada obowiązek wdrożenia procedur, sporządzenia dokumentacji oraz dostosowania technicznych środków do wymogów bezpieczeństwa.

Podmiot przetwarzający. Umowa powierzenia

Artykuł 28

1.Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta
on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego
rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2.Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu
przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody
administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający
informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących
dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym
administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

________________________________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi

Kim jest podmiot przetwarzający ?

  • może nim być zewnętrzna firma, np. biuro podatkowe, firma IT, usługi transportowe, agent ubezpieczeniowy

Czy podmiot przetwarzający dane osobowe Administratora, musi mieć umowę na powierzenie przetwarzania danych oraz zgodę Administratora ?

  • tak, ale obowiązki i odpowiedzialność względem dysponenta danych spoczywa nadal na Administratorze

Co jeśli podmiot przetwarzający nie akceptuje warunków Administratora i stosownej umowy powierzenia nie podpisze ?

  • w takiej sytaucji warto rozważyć zmianę podmiotu przetwarzającego lub ryzykować i funkcjonować bez umowy powierzenia danych

Czy podmiot przetwarzający dane osobowe Administratora, może powierzyć przetwarzanie tych danych innemu podmiotowi ?

  • tak, ale tylko za pisemną zgodą Administratora

Wnioski: obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  • WYMAGANE DLA KAŻDEGO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO