RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia
Jesteś tutaj: Poradnik RODO / 10 najważniejszych zmian wynikających z RODO - analiza ryzyka

10 najważniejszych zmian wynikających z RODO - analiza ryzyka

Przeprowadzenie analizy ryzyka będzie obowiązkowe dla przetwarzania danych wrażliwych. Analiza ryzyka powinna zapewnić wykazanie się starannością co do poprawności przetwarzania danych, szczególnie przed organem nadzorczym w momencie kontroli. Administrator i podmiot przetwarzający zobowiązani są wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych, uwzględniając w szczególności: przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację,
nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.