RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia
Jesteś tutaj: Poradnik RODO / Kogo dotyczy RODO ?

Kogo dotyczy RODO ?

Przepisy obejmują wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych pracowników, klientów, współpracowników. Przetwarzaniem jest zespół czynności na danych osobowych takich jak:

 • zbieranie,
 • utrwalanie,
 • organizowanie,
 • porządkowanie,
 • przechowywanie,
 • adaptowanie,
 • modyfikowanie,
 • pobieranie,
 • przeglądanie,
 • wykorzystywanie,
 • ujawnianie poprzez przesłanie,
 • rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
 • dopasowywanie lub łączenie,
 • ograniczanie,
 • usuwani,
 • niszczenie.

Każdy podmiot, który dane osobowe zebrał i je nie zniszczył, przetwarza je, zatem jest zobowiązany do wdrożenia RODO.