RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia
Jesteś tutaj: Poradnik RODO / Na czym polega obowiązek dokumentacyjny Administratora ?

Na czym polega obowiązek dokumentacyjny Administratora ?

Zgodnie z zasadą rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 rozporządzenia RODO, administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów wskazanych w art. 5 ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”). Administrator zatem nie tylko zobowiązany jest do przestrzegania przepisów RODO, ale powinien także w należyty sposób dokumentować ich przestrzeganie.

Administrator ma zatem wdrażać zarówno środki techniczne (np. zabezpieczenia, ograniczenia dostępu) jak i organizacyjne (np. szkolenia, dokumenty, procedury, polityki ochrony danych) w zakresie niezbędnym wynikającym z RODO, lecz także potrzebnym do wykazania ich spełnienia. Oznacza to obowiązek dokumentowania wszelkich czynności podejmowanych przez administratora w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi przepisami RODO